woensdag 16 januari 2013

Tilda with Big Tulips

Hallo allemaal!
Hi Everyone!

Vanavond nog een, snel, kaartje van mij! Ik was de nieuwe challenge bij Magnolia Down Under eigenlijk wat uit het oog verloren en toen ik daarstraks mijn leeslijst nakeek kwam ik er op uit.
This evening I have another, simple, card for you! I actually forgot the new challenge at Magnolia Down Under and when I was going true my reading list I bumped in to them.

Dus hier mijn kaartje.
So here's my card.

 
Ik heb een nieuwe Tilda uit de With Love collectie ingekleurd met aquarellpotloden, drie keer mijn "four petal flower" mal uitgestanst en wat steentjes.
I've used a new Tilda from the With Love collection and colored it with aquarellpencils, punched my "four petal flower" die three times and some self-adhesive gems.

Eigenlijk vind ik deze wel geslaagd, lekker simpel waardoor Tilda er volledig uitspringt!
Actually I think this one is succesfull, just simple, that allows Tilda to "take a jump"!

Dus het valt dan wel te raden dat ik meedoe met de challenge van:
So you can gues at wich challenge I'm enrolled:
- Magnolia Down Under Challenge #179 - Flowers

Tot snel maar weer.
See you soon.

Geen opmerkingen: