Privacyverklaring/GDPR

Privacyverklaring - www.littlecreass.blogspot.be
Iedereen die om wat voor reden dan ook persoonsgegevens verwerkt, verzamelt of plaatst, is vanaf 25 mei 2018 wettelijk verplicht een privacyverklaring op te stellen. Of je nu een groot bedrijf bent of een hobbyblogger, als er persoonsgegevens worden verzameld of vermeld, is een privacyverklaring verplicht. Dus ook voor mijn blog.

Mijn contactgegevens
http://littlecreass.blogspot.be/
creas051291@gmail.com

Persoonsgegevens die littlecreass (Sarah - Crea S) verwerkt
Littlecreass toont je persoonsgegevens doordat je mijn blog bezoekt en mijn “blogposts” leest. Of omdat je die gegevens zelf aan mij verstrekt door een reactie onder een “blogpost” te plaatsen of door mij een e-mail te sturen.

Als je alleen mijn blogposts leest, betreft het de volgende gegevens:
* IP-adres

Als je een reactie achterlaat of mij een e-mail stuurt gaat het om de volgende gegevens (afhankelijk van wat je wel of niet invult):
* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Websiteadres
* Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Littlecreass heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze natuurlijk toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is mij echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Aan ouders/voogd wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als iemand ervan overtuigd is dat er zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met mij waarna ik deze informatie zal verwijderen.

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens
Littlecreass verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* Het kunnen verzenden van een bericht/reactie wanneer er een nieuwe “blogpost” wordt geplaatst op Littlecreass.
* Het kunnen verzenden van een bericht wanneer ik reageer op jouw reactie op een van mijn “blogposts”.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Littlecreass neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of – systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

De termijn van het bewaren van persoonsgegevens
Littlecreass bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de reeds eerder beschreven doelen waarvoor je gegevens worden verzameld:
* de gegevens die je achterlaat bij het reageren op een blogpost blijven bewaard.
* e-mails die je me hebt gestuurd worden na een jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt:
* indien moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting of,
* met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies
Bij je bezoek aan Littlecreass word je d.m.v. van een cookie-melding om jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Het gaat in dit geval om zogenaamde “ third party cookies” van Google (Blogger) en waarop ik geen invloed kan uitoefenen. Littlecreass maakt geen gebruik van eigen cookies (first party cookies). Je kunt dit controleren door gebruik te maken van de volgende Nederlandse website www.cookiechecker.nl.

De foto’s, afbeeldingen en teksten op Littlecreass kun je niet via een “knop” delen via sociale media (zoals bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest). Deze sociale netwerken plaatsen ook cookies zodra je op deze media inlogt. Dit zijn zogenaamde “tracking cookies”. Dus Littlecreass blogspot biedt daartoe niet de mogelijkheid.

Ook maakt Littlecreass geen gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te kwantificeren, analyseren of voor andere doeleinden. Ook hierdoor is derhalve geen sprake van “tracking cookies”.

Je kunt er voor kiezen om cookies standaard te blokkeren. Dit kun je instellen via de instellingen van je browser. De Nederlandse consumentenbond heeft hiervoor een handig stappenplan (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) geschreven.

Ook wordt geadviseerd om regelmatig cookies van je apparaten te verwijderen. Ook dit staat beschreven het voorgaande stappenplan.

De beveiliging van persoonsgegevens
Mede d.m.v. beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) probeert Littlecreass jouw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. In het geval je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Voor andere vragen of opmerkingen mag je ook steeds contact opnemen met mij.

Geen opmerkingen: